ทีเล็กซ์พลัส บริการตัดคำด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

เล็กซ์โตพลัส บริการตัดคำด้วยเทคนิคอิงพจนานุกรม (Dictionary based) โดยใช้อัลกอริทึม Longest matching

จำนวนอักขระ = /1000

Longan บริการตัดคำและประโยค

จำนวนอักขระ = /1000