ทีเล็กซ์พลัสพลัส บริการตัดคำพร้อมทั้งกำกับหน้าที่ของคำ (Part of speech) ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

ทีเนอร์ บริการกำกับคำนิพจน์ระบุนาม (Named Entity) พร้อมทั้งกำกับหน้าที่ของคำ (Part of speech) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

บริการค้นหาคำสะกดใกล้เคียง

Model :
รายชื่อคนไทยยอดนิยม
  • พจนานุกรมราชบัณฑิต
  • รายชื่อคนไทยยอดนิยม

บริการค้นหาคำที่มีบริบทใกล้เคียงกัน โดยใช้อัลกอริทึม Word2Vec

Model :
Thai Wikipedia
  • Thai Wikipedia
  • Twitter