พาที บริการแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

(รองรับไฟล์เสียงนามสกุล .wav ในรูปแบบ mono ความละเอียด 16bit
ที่ความถี่ 16kHz ความยาวไม่เกิน 30 วินาที และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB)

00:00 / 00:00