เอสเซนส์ บริการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment) และวัตถุประสงค์ (Intent) จากข้อความภาษาไทย

Sentiment

Sentiment is

CUICUI Survey สามารถวิเคราะห์ข้อความ ความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างเจาะลึก ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Sentiment Intent Topic

ไทยโมจิ บริการแนะนำอีโมจิ (Emoji) สำหรับข้อความภาษาไทยด้วยเทคนิค Deep Learning

Sarawoot Kongyoung, Kanokorn Trakultaweekoon and Anocha Rugchatjaroen, "Thai Language Tweet Emotion based on Use of Emojis", in Proc. 16th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2021), Bangkok, Dec 21-23, 2021.

EmoNews บริการทำนายอารมณ์ของผู้อ่าน หลังจากอ่านหัวข้อข่าว โดยใช้เทคนิค fastText

บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อความภาษาไทยที่มีลักษณะการรังแกในโลกไซเบอร์

  • 0 : ข้อความทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะของการรังแก
  • 1 : ข้อความที่มีการกล่าวถึงบุคลิก รูปลักษณ์ และพฤติกรรม
  • 2 : ข้อความที่เป็นคำด่า คำหยาบคาย
  • 3 : ข้อความคุกคามเกี่ยวกับทางเพศ
  • 4 : ข้อความที่กล่าวถึง เชื้อชาติ กำเนิด และการใช้ชีวิต
  • 5 : ข้อความที่กล่าวถึงสติปัญญา และความฉลาด
  • 6 : ข้อความที่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรง การข่มขู่