บริการระบุตำแหน่งบุคคลในภาพ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg

ภาพจากเว็บไซต์ http://www.thailandfestival.org

บริการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคลจากภาพ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

ภาพจากเว็บไซต์ https://www.gettyimages.com/photos/urassaya-sperbund

บริการประเมินความหนาแน่นของบุคคลในการใช้พื้นที่

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg ไม่เกิน 5 ภาพ
โดยภาพที่ใช้ทดสอบต้องเป็นภาพที่มีความต่อเนื่องกัน
ยกตัวอย่างเช่น ภาพที่ได้จากการ extract วีดีโอในลำดับเวลาต่อเนื่อง