บริการระบุชื่ออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
โดย crop เฉพาะส่วนอาหาร ขนาดไม่เกิน 1 MB

อีกทางเลือกของนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจำแนกโรคข้าวทำได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร

Drop file to upload or browse

( รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg )