บริการระบุชื่ออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png
โดย crop เฉพาะส่วนอาหาร ขนาดไม่เกิน 1 MB

บริการตรวจจับภาพไม่เหมาะสม (Not Safe For Work) เช่น ภาพโป๊ ภาพเซ็กซี่ ภาพวาด เป็นต้น

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png
ขนาดไม่เกิน 1 MB

ภาพจากเว็บไซต์ https://www.pinterest.com

บริการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png
ขนาดไม่เกิน 20 MB

บริการใส่ Caption ให้รูปภาพ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png

ภาพจากเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org

อีกทางเลือกของนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจำแนกโรคข้าวทำได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร

Drop file to upload or browse

( รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg )