บริการแปลงภาพเอกสารให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
โดยภาพจะต้องมีความละเอียดมากกว่า 200 dpi
หรือภาพขนาด A4 ที่ขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB
เป็นเอกสารที่เป็นข้อความอย่างเดียว และมีเพียงคอลัมภ์เดียว

OCR สำหรับอ่านตัวอักษรที่พบเจอได้ทั่วไป รวมถึงตัวอักษรที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ เช่น ตัวอักษรขาด ตัวอักษรติดกัน มีรอยแหว่ง ลอก เป็นต้น โดยลักษณะรูปจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่เป็นแนวยาวมีขนาดพอดีกับตัวอักษร 1 บรรทัด และมีความยาว 6-18 ตัวอักษร

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
โดยจะต้องเป็นภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ
ที่มีความยาว 6-18 ตัวอักษร แบบ 1 บรรทัด
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการแปลงภาพป้ายทะเบียนให้เป็นเลขทะเบียน

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
โดยภาพจะต้องมีความละเอียดมากกว่า 400x300 pixel
หรือขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB และเป็นภาพป้ายทะเบียนไทยบนพื้นขาว

LPR สำหรับแปลงภาพป้ายทะเบียนรถ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการตรวจจับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ ได้ 20 บริษัท

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg

บริการแปลงภาพบัตรประชาชนให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
โดยภาพต้องมีความละเอียด 800x800 ถึง 4000x4000 pixel
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

ประเภท :
ภาพด้านหน้า
  • ภาพด้านหน้า
  • ภาพด้านหลัง
ภาพจากเว็บไซต์ https://ai.iapp.co.th

บริการรู้จำตัวเลขลายมือเขียนแบบไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งสามารถรู้จำเลขไทยและเลขอารบิค

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg