บริการแนะนำรหัส UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) จากข้อมูลสินค้า

จำนวนอักขระ =

บริการแนะนำเลขหมวดของ UNSPSC (Segment) จากข้อมูลสินค้า

จำนวนอักขระ =

บริการแนะนำเลขรหัสของประเภทธุรกิจ (TSIC : Thailand Standard Industrial Classification)

จำนวนอักขระ =