บริการแนะนำรหัส UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) จากข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า *
รายละเอียดสินค้า

บริการแนะนำเลขหมวดของ UNSPSC (Segment) จากข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า *
รายละเอียดสินค้า

บริการแนะนำเลขรหัสของประเภทธุรกิจ (TSIC : Thailand Standard Industrial Classification)

จำนวนอักขระ =

บริการแนะนำหมวดหมู่สินค้าและบริการจากรูปภาพ

รูปแบบ Input