กิจกรรม AI for ALL Thais, Hackathon 2020

"Driving Thailand into AI Nation"

6 - 8 มีนาคม 2563

มาร่วมแสดงความสามารถ ในเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแพลตฟอร์ม AiForThai ในแบบของคุณ

วัตถุประสงค์ของงาน

 • ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม AIForThai
 • สร้างเครือข่ายนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนใจต่อยอด AIForThai

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัลพร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 2 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัลพร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 3 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัลพร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัลพร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร

 • ลงทะเบียนได้ที่ https://www.aiforthai.in.th/hackathon2020 (เปิดรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2562)
 • รับสมัครจำนวน 20 ทีม (ทีมละ 2-3 คน) ให้ระบุชื่อทีมมาเป็นทีมเดียวกันในตอนกรอกแบบฟอร์มสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครโดยไม่มีทีม ผู้จัดจะจัดเวลาให้รวมทีมก่อนการแข่งขัน (หลังจากขั้นตอนลงทะเบียน)
 • หมดเขตรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2563 เที่ยงคืน (24.00 น.)
 • ประกาศรายชื่อของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.aiforthai.in.th/hackathon2020

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ /ความโดดเด่นของชิ้นงาน /การออกแบบ (20%)
 2. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน / โอกาสที่นำไปใช้ได้จริง (30%)
 3. การใช้ AIForThai เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (20%)
 4. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (15%)
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลงาน (15%)

ตารางกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2563
17.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กล่าวต้อนรับ, keynote speaker, รวมทีม, อธิบายโจทย์ เครื่องมือ
21.00 น. เริ่มการแข่งขัน และจัดทำสไลด์ผลงาน ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค. 2563
วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2563
9.00 น. อาหารเช้า
10.30 น. อาหารว่าง
12.00 น. อาหารเที่ยง
14.30 น. อาหารว่าง
18.30 น. อาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2563
9.00 น. อาหารเช้า
10.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน
10.30 น. นำเสนอผลงาน พร้อมรับอาหารว่าง
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. นำเสนอผลงานต่อ พร้อมรับอาหารว่าง
15.30 น. มอบรางวัลและปิดงาน

สถานที่จัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (http://www.nstda.or.th/tcc/index.php/contact-us) เป็นอาคารหมายเลข 14 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่การเดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
การเดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ติดกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ท่านสามารถเดินทางมายังอุทยานฯได้หลายเส้นทาง ได้แก่ รถโดยสารส่วนบุคคล, แท๊กซี่, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ, และรถตู้บริการ ... ...

แผนที่แสดงตำแหน่งศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ บน Google Maps

ที่พัก

ขนาด 108 ตารางเมตร แยกโซนชาย หญิง โดยผู้เข้าแข่งขัน สามารถนอนบริเวณโซนที่จัดไว้ให้หรือ บริเวณใกล้ โต๊ะประจำกลุ่มของตนเอง ตามความสมัครใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มุมอาหารว่างตลอด 24 ชม.
  1. กาต้มน้ำร้อน
  2. ไมโครเวฟ
  3. ตู้แช่อาหารแช่แข็ง และตู้แช่เครื่องดื่มเย็น
 • ตู้อาบน้ำในห้องน้ำ แยกหญิงชาย
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ต

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • อุปกรณ์อาบน้ำ
 • ผ้าเช็ดตัว
 • หมอน ผ้าห่ม
 • ยาประจำตัว
 • รองเท้าแตะ
 • เสื้อผ้าสำหรับ 3 วัน 2 คืน โดยจะแจกเสื้องานใส่วันสุดท้าย
ตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ของเนคเทค
ตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ของต่างประเทศ
สอบถามข้อมูล ติดต่อ