กิจกรรม AI for ALL Thais, Hackathon 2020

"Driving Thailand into AI Nation"

6 - 8 มีนาคม 2563

มาร่วมแสดงความสามารถ ในเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแพลตฟอร์ม AiForThai ในแบบของคุณ

วัตถุประสงค์ของงาน

 • ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม AIForThai
 • สร้างเครือข่ายนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนใจต่อยอด AIForThai

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (100,000 บาท)
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 30,000 บาท)

การรับสมัคร

 • ลงทะเบียนได้ที่ https://www.aiforthai.in.th/hackathon2020 (เปิดรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2562)
 • รับสมัครจำนวน 20 ทีม (ทีมละ 2-3 คน) ให้ระบุชื่อทีมมาเป็นทีมเดียวกันในตอนกรอกแบบฟอร์มสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครโดยไม่มีทีม ผู้จัดจะจัดเวลาให้รวมทีมก่อนการแข่งขัน (หลังจากขั้นตอนลงทะเบียน)
 • หมดเขตรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2563 เที่ยงคืน (24.00 น.)
 • ประกาศรายชื่อของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.aiforthai.in.th/hackathon2020

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ /ความโดดเด่นของชิ้นงาน /การออกแบบ (20%)
 2. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน / โอกาสที่นำไปใช้ได้จริง (30%)
 3. การใช้ AIForThai เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (20%)
 4. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (15%)
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลงาน (15%)

ตารางกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2563
17.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กล่าวต้อนรับ, keynote speaker, รวมทีม, อธิบายโจทย์ เครื่องมือ
21.00 น. เริ่มการแข่งขัน และจัดทำสไลด์ผลงาน ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค. 2563
วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2563
9.00 น. อาหารเช้า
10.30 น. อาหารว่าง
12.00 น. อาหารเที่ยง
14.30 น. อาหารว่าง
18.30 น. อาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2563
9.00 น. อาหารเช้า
10.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน
10.30 น. นำเสนอผลงาน พร้อมรับอาหารว่าง
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. นำเสนอผลงานต่อ พร้อมรับอาหารว่าง
15.30 น. มอบรางวัลและปิดงาน

สถานที่จัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (http://www.nstda.or.th/tcc/index.php/contact-us) เป็นอาคารหมายเลข 14 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่การเดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
การเดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ติดกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ท่านสามารถเดินทางมายังอุทยานฯได้หลายเส้นทาง ได้แก่ รถโดยสารส่วนบุคคล, แท๊กซี่, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ, และรถตู้บริการ ... ...

แผนที่แสดงตำแหน่งศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ บน Google Maps

ที่พัก

ผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับถุงนอนคนละ 1 อัน สำหรับพักผ่อน โดยจัดพื้นที่พักผ่อนในห้อง 203 ขนาด 108 ตารางเมตร แยกโซนชาย หญิง โดยผู้เข้าแข่งขัน สามารถนอนบริเวณโซนที่จัดไว้ให้หรือ บริเวณใกล้ โต๊ะประจำกลุ่มของตนเอง ตามความสมัครใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มุมอาหารว่างตลอด 24 ชม.
  1. กาต้มน้ำร้อน
  2. ไมโครเวฟ
  3. ตู้แช่อาหารแช่แข็ง และตู้แช่เครื่องดื่มเย็น
 • ตู้อาบน้ำในห้องน้ำ แยกหญิงชาย
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ต

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • อุปกรณ์อาบน้ำ
 • ผ้าเช็ดตัว
 • หมอน ผ้าห่ม
 • ยาประจำตัว
 • รองเท้าแตะ
 • เสื้อผ้าสำหรับ 3 วัน 2 คืน โดยจะแจกเสื้องานใส่วันสุดท้าย
ตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ของเนคเทค
ตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ของต่างประเทศ
สอบถามข้อมูล ติดต่อ